Základné pojmy

LAMPIÓN

Označuje miesto, kde sa nachádza kontrola.

SPORTIDENT

Elektronický systém pre identifikáciu prechodu pretekára kontrolov.

BUZOLA

Je jednoduchý prístroj, ktorý slúži k orientácii v teréne, určovanie svetových strán a meranie azimutu.

MAPA

Mapa pre orientačný beh býva veľmi podrobná môžeme na nej nájsť takmer všetky terénne tvary, objekty vytvorené prírodou a človekom.

 

PIKTOGRAMY

Účelom piktogramu je spresniť informáciu, ktorú o kontrole dáva mapa a upresniť umiestnenie lampiónu ku vzťahu k objektu.