História orientačného behu

Svet lesov, močiarov a jazier, suťových polí, roztrúsených skál a kameňov, malých kopcov a doliniek - to sú škandinávske terény, ktoré sa stali kolískou orientačného behu. Prvé oficiálne orientačné preteky sa uskutočnili 20.6.1897 v nórskom Bergene. Za krátky čas sa konali už aj vo Fínsku a najmä vo Švédsku, kde sa čoskoro stali národným športom.

U nás orientačný beh nevznikol priamo ako samostatný šport, ale postupne sa vyvíjal od turistickej orientácie cez športovú orientáciu vrámci turistiky až k samostatnému športovému odvetviu. V Československu sa prvé turisticko - orientačné preteky po škandinávskom vzore, nazvané "Pohár Gottwaldova", uskutočnili pod vedením Zděnka Němca 22.10.1950 pri chate Bunč v Chříboch. Zo Slovenska sa s nimi prvý krát stretla hliadka Krajského výboru Sokola Nitra v zložení Ján Laktiš, Ľudovít Sucháč, Rudolf Hejtman na ich 2.ročníku. Títo nadšenci sa po získaní skúseností pričinili o zorganizovanie orientačných pretekov aj na Slovensku.

Prvé oficiálne orientačné preteky na Slovensku zorganizovala lyžiarska sekcia KC Sokola nitrianskeho kraja 2.12.1951 v Obyciach pri Zlatých Moravciach. Súťažilo sa s mapou Nová Baňa v mierke 1:75 000. Muži mali 15 km trať, ženy a dorast 9 km. Štart pretekov bol pri Obyciach, cieľ v Topoľčiankach.

Na jar 1952 sa rozbehla na Slovensku majstrovská línia orientačných pretekov. Postupne boli usporiadané majstrovstvá jednôt, okresov, krajov a nakoniec ČSR. Tieto preteky boli organizované podľa pravidiel uverejnených v mesačníku Turistika. Prvé majstrovstvá jednoty na Slovensku usporiadala Závodná sokolská jednota Investa Bratislava 27.4.1952 v okolí Kamzíka. Súťažilo 18 hliadok, muži na 14 km trati, ženy a dorast na 10 km trati.

Prvé okresné majstrovstvá na Slovensku usporiadala Bratislava - mesto 15.6.1952 na Bielom Kíži. 29.6.1952 prebehli okresné majstrovstvá v Pezinku, ktorých sa prvý krát zúčastnili aj žiaci 12 - 13 roční. Nasledovali ešte okresné majstrovstvá v Malackách, Piešťanoch, Trenčíne, Trnave a Myjave a tiež v žilinskom a košickom kraji. Prvé majstrovstvá kraja usporiadala turistická sekcia pri KVS Košice na Jahodnej. Zúčastnilo sa ich 14 hliadok z okresov Košice, Gelnica a Poprad.

27.-28.9.1952 v Jihlave sa uskutočnili prvé majstrovstvá ČSR, za účasti 12 hliadok zo Slovenska. Majstrovstvá Slovenska v orientačných pretekoch sa po prvý krát uskutočnili na Donovaloch 28.-29.8.1954 v rámci 1.československého zrazu turistov SNP.

Prvé štafetové orientačné preteky v ČSR usporiadali Pezinčania pod vedením Františka Tajovského 16.-17.10.1954, za účasti 18 hliadok. Štart bol pri Rozálke pod lyžiarskym mostíkom pri horárni Sirková.

V rámci 3.celoštátneho zrazu turistov sa uskutočnili 8.7.1957 pri Peksovom mlýne prvé medzinárodné preteky v ČSR. Okrem 32 dvojčlenných domácich hliadok sa ich zúčastnilo aj 19 hliadok z Bulharska, Maďarska, NDR a Poľska.

Medzníkom vo vývoji nášho OB bol vstup ČSSR do Medzinárodnej federácie OB - IOF v roku 1961. Spolu s Bulharskom, Dánskom, Fínskom, Maďarskom, NDR, NSR, Nórskom, Švédskom a Švajčiarskom sme boli zakladajúcou krajinou tejto organizácie. Jej hlavným cieľom bolo šíriť OB do Ďalších krajín sveta.Dnes má IOF už 67 členských štátov.

Z podnetu IOF sa 22.9.1962 v Nórsku usporiadali prvé majstrovstvá Európy a 1.-2.10.1966 vo Fínsku prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa odvtedy uskutočňujú každé 2 roky.

29.2.1968 bol založený Československý zväz orientačného behu, ktorý usporadúval celoštátne preteky. Zároveň paralelne fungovali Český zväz a Slovenský zväz. Tieto dva zväzy mali na starosti dianie v OB vrámci svojej republiky. Od rozdelenia Československa pokračuje Slovenský zväz OB, neskôr premenovaný na Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ), vo svojej činnosti dodnes.