Kontakty

ŠK HADVEO Banská Bystrica
Občianske združenie
Gorkého 35
974 03 Banská Bystrica
IČO: 42001641
ČÚ: IBAN: SK48 1100 0000 0026 2809 9113 SWIFT: TATRSKBX

email: hadveo@hadveo.sk
tel: +421-905-522144