Orientačný beh

Orientačný beh je šport, pri ktorom má pretekár peším pohybom alebo behom v čo najkratšom čase prejsť v teréne určeným počtom označených miest („kontrolných stanovíšť“- skrátene KS). Pretekár môže používať iba mapu so zakreslenou traťou, buzolu a opis KS.

Ďalšie informácie: