2% z vašich daní

Venujte nám 2% vašich daní! Tieto prostriedku budú použité na organizáciu pretekov orientačného behu pre širokú verejnosť. Ako postupovať nájdete tu.

IČO: 42001641
č.účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0026 2809 9113 SWIFT: TATRSKBX

VYHLÁSENIE

ĎAKUJEME!