ZIMNÁ LIGA STRED 2012

» konečné poradie po 4. kole

Základne informácie:
Zimná liga bude mať 4 kolá, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch:

1. kolo: 6.1.2012 (HBB), Banská Bystrica  » propozície | » pokyny | » výsledky

2. kolo: 29.1.2012 (VZA), Žilina » propozície | » výsledky

3. kolo: 18.2.2012 (MZV), Kováčová » propozície» pokyny» výsledky

4. kolo - FINÁLE: 10.3.2012 (EBB), Banská Bystrica » propozície | » výsledky | » medzičasy

Preteky sa budú konať na parkových mapách vo veľkých mierkach.

Kategórie:
Deti: M,W - 10 (s doprovodom, bez doprovodu)
Žiaci: M - 12,14
Žiacky: W - 12,14
Dorastenci: M - 16,18
Dorastenky: W - 16,18
Muži: M 20 a vyššie
Ženy: W 20 a vyššie
Veteráni: M 35 a vyššie
Veteránky: W 35 a vyššie

Otvorená: OPEN

Ceny:
Po každom preteku budú vyhlásení prví 3 v každej kategorií.

Po 4. kole budú vyhodnotené celkové výsledky spomedzi tých pretekárov, ktorí sa zúčastnia aspoň 3 kôl. Hodnotenie bude prebiehať nasledovným spôsobom: 1. miesto 10 bodov, 2. miesto 9 bodov, atď. Do výsledného súčtu sa započítajú tri najvyššie bodové ohodnotenia pretekára. V prípade zhody bodov bude uprednostnený účastník všetkých 4 kôl, ak ani tu nedôjde k rozsúdeniu, vezmú sa do úvahy časy pretekárov na poslednom kole absolvovanom oboma účastníkmi.

Ceny po 4 kolách:
Budú ocenení len víťazi kategorií. Výsledky budú výhlasené a ceny odovzdané na poslednom kole ZL.

Žiaci: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Žiačky: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Dorastenci: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Dorastenky: 1 dňové sústredenie s Jozefom Polákom v krasovom teréne
Muži: elektronáradie od firmy twd » link
Ženy: exkluzívny čajník BODUM od firmy twd » link
Veteráni: elektronáradie od firmy twd » link
Veteránky: exlkuzívny čajník BODUM od firmy twd » link