Zimná liga STRED 2012, 1. kolo - PROPOZÍCIE


Organizátor:
ŠK HADVEO Banská Bystrica

Termín: 6.1.2012

Miesto: Park pri ZŠ Golianova, Uhlisko, Banská Bystrica (mapa)

Mapa: Uhlisko 1:6000, stav 2001 (Bilobžickyj Anatolij)

Prezentácia: 13:00 - 13:30 v mieste pretekov

Štart 00: 14:00

Kategórie:
detská trať (s doprovodom/bez doprovodu) - vzdušná dĺžka trate do 1 km
mladší dorastenci/dorastenky - vzdušná dĺžka trate cca 2 km
starší dorastenci/dorastenky - vzdušná dĺžka trate cca 2,5 km
muži/ženy - vzdušná dĺžka trate cca 3,3 km
veteráni/veteránky - vzdušná dĺžka trate cca 2,5 km

Presné dĺžky tratí budú zverejnené v pokynoch k pretekom, ktoré budú vydané najneskôr 3 dni pred pretekom.

Raziaci systém: manuálne razenie do papierových preukazov

Štartovné: dobrovoľné

Prihlášky: do 3.1.2012, e-mailom na adresu prihlasky@hadveo.sk

Funkcionári pretekov:
riaditeľ pretekov: Igor Patráš
hlavný rozhodca: Andrej Patráš
staviteľ tratí: Rastislav Szabó

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

UPOZORNENIE:
V ten istý deň sa koná I.ročník Trojkráľového behu Banskou Bystricou. Fyzicky aj časovo sa dajú zvládnuť obidva preteky. Bližšie info tu:

http://www.marathonbb.com/downloads/propozicie_trojkralovy_beh_2012.pdf