Schedule

Thursday, 10.7.2014  training Urpín, Banská Bystrica

Friday, 11.7.2014 middle Kremnička, Banská Bystrica

Saturday, 12.7.2014 sprint Špania Dolina

Sunday, 13.7.2014 middle Kremnička, Banská Bystrica