Program

piatok, 11.7.2014 stredná trať, Ortúty pri obci Malachov

sobota, 12.7.2014 šprint, Špania Dolina

nedeľa, 13.7.2014 stredná trať, Kremnička Banská Bystrica