Novoročný OB - I. kolo zimnej ligy STRED

10.1.2016
Organiser : ŠK HADVEO
Course Master : Igor PATRÁŠ
[M] [OPEN] [ROZPRAVKA] [W]
M Course (1): 21 KP 5.5 km ^

 # Name           Result  Start    1.( 31)   2.( 32)   3.( 33)   4.( 34)   5.( 35)   6.( 36)   7.( 37)   8.( 38)   9.( 39)  10.( 40)  11.( 41)  12.( 42)  13.( 43)  14.( 44)  15.( 45)  16.( 46)  17.( 47)  18.( 48)  19.( 49)  20.( 50)  21.(100) Finish       
 1. Szalóki Rezső       00:16:27 10:18:40 00:01:00 1 00:01:37 2 00:02:23 2 00:02:45 2 00:03:18 2 00:03:47 2 00:04:54 2 00:06:18 2 00:07:08 2 00:07:30 2 00:07:51 1 00:08:50 1 00:09:36 1 00:10:00 1 00:11:04 1 00:12:36 1 00:13:33 1 00:14:23 1 00:14:50 1 00:15:42 1 00:16:19 1 00:16:27 1 00:16:27
    1 GYTK           M       00:01:00 1 00:00:37 2 00:00:46 2 00:00:22 2 00:00:33 2 00:00:29 3 00:01:07 1 00:01:24 1 00:00:50 1 00:00:22 1 00:00:21 1 00:00:59 3 00:00:46 4 00:00:24 3 00:01:04 2 00:01:32 2 00:00:57 1 00:00:50 3 00:00:27 1 00:00:52 2 00:00:37 2 00:00:08 1
                          00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00  
 2. Ďurčo Peter        00:18:10 10:08:46 00:01:00 1 00:01:32 1 00:02:14 1 00:02:35 1 00:03:07 1 00:03:33 1 00:04:42 1 00:06:10 1 00:07:05 1 00:07:27 1 00:09:42 4 00:10:42 4 00:11:22 4 00:11:44 4 00:12:45 3 00:14:15 3 00:15:16 2 00:16:05 2 00:16:36 2 00:17:23 2 00:17:59 2 00:18:10 2 00:18:10
    5 EBB6102          M       00:01:00 1 00:00:32 1 00:00:42 1 00:00:21 1 00:00:32 1 00:00:26 1 00:01:09 2 00:01:28 2 00:00:55 2 00:00:22 1 00:02:15 5 00:01:00 4 00:00:40 1 00:00:22 2 00:01:01 1 00:01:30 1 00:01:01 2 00:00:49 2 00:00:31 3 00:00:47 1 00:00:36 1 00:00:11 4
                          00:00   -00:05   -00:04   -00:01   -00:01   -00:03    00:02    00:04    00:05    00:00    01:54    00:01   -00:06   -00:02   -00:03   -00:02    00:04   -00:01    00:04   -00:05   -00:01    00:03  
 3. Snopko Dušan       00:18:30 10:16:02 00:01:00 1 00:01:46 3 00:02:35 3 00:03:00 3 00:03:34 3 00:04:02 3 00:05:17 3 00:06:56 3 00:07:52 3 00:08:14 3 00:09:17 2 00:10:10 2 00:10:53 2 00:11:17 2 00:12:33 2 00:14:13 2 00:15:16 2 00:16:15 3 00:16:43 3 00:17:41 3 00:18:21 3 00:18:30 3 00:18:30
    6 EBB7001          M       00:01:00 1 00:00:46 3 00:00:49 3 00:00:25 3 00:00:34 3 00:00:28 2 00:01:15 3 00:01:39 3 00:00:56 3 00:00:22 1 00:01:03 4 00:00:53 1 00:00:43 2 00:00:24 3 00:01:16 4 00:01:40 4 00:01:03 3 00:00:59 4 00:00:28 2 00:00:58 3 00:00:40 3 00:00:09 2
                          00:00    00:09    00:03    00:03    00:01   -00:01    00:08    00:15    00:06    00:00    00:42   -00:06   -00:03    00:00    00:12    00:08    00:06    00:09    00:01    00:06    00:03    00:01  
 4. Repáč Ivan        00:18:48 10:19:34 00:01:00 1 00:01:47 4 00:02:45 4 00:03:13 4 00:04:01 4 00:04:33 4 00:05:54 4 00:07:35 4 00:08:33 4 00:09:05 4 00:09:34 3 00:10:32 3 00:11:15 3 00:11:36 3 00:12:49 4 00:14:26 4 00:15:31 4 00:16:19 4 00:16:51 4 00:17:55 4 00:18:38 4 00:18:48 4 00:18:48
    3 VZV5901          M       00:01:00 1 00:00:47 4 00:00:58 4 00:00:28 4 00:00:48 4 00:00:32 4 00:01:21 4 00:01:41 4 00:00:58 4 00:00:32 4 00:00:29 2 00:00:58 2 00:00:43 2 00:00:21 1 00:01:13 3 00:01:37 3 00:01:05 4 00:00:48 1 00:00:32 4 00:01:04 4 00:00:43 4 00:00:10 3
                          00:00    00:10    00:12    00:06    00:15    00:03    00:14    00:17    00:08    00:10    00:08   -00:01   -00:03   -00:03    00:09    00:05    00:08   -00:02    00:05    00:12    00:06    00:02  
 5. Jurčík Tomáš       00:25:16 10:21:59 00:01:00 1 00:01:56 5 00:03:12 5 00:03:52 5 00:04:41 5 00:05:23 5 00:07:10 5 00:09:31 5 00:10:59 5 00:11:32 5 00:12:08 5 00:13:24 5 00:14:40 5 00:15:16 5 00:16:51 5 00:19:27 5 00:20:56 5 00:22:18 5 00:23:01 5 00:24:18 5 00:25:03 5 00:25:16 5 00:25:16
   18 VZA0301          M       00:01:00 1 00:00:56 5 00:01:16 5 00:00:40 5 00:00:49 5 00:00:42 5 00:01:47 5 00:02:21 5 00:01:28 5 00:00:33 5 00:00:36 3 00:01:16 5 00:01:16 5 00:00:36 5 00:01:35 5 00:02:36 5 00:01:29 5 00:01:22 5 00:00:43 5 00:01:17 5 00:00:45 5 00:00:13 5
                          00:00    00:19    00:30    00:18    00:16    00:13    00:40    00:57    00:38    00:11    00:15    00:17    00:30    00:12    00:31    01:04    00:32    00:32    00:16    00:25    00:08    00:05  
Ideal time:                   00:01:00  00:00:32  00:00:42  00:00:21  00:00:32  00:00:26  00:01:07  00:01:24  00:00:50  00:00:22  00:00:21  00:00:53  00:00:40  00:00:21  00:01:01  00:01:30  00:00:57  00:00:48  00:00:27  00:00:47  00:00:36  00:00:08  00:15:45

W Course (2): 21 KP 5.5 km ^

 # Name           Result  Start    1.( 31)   2.( 32)   3.( 33)   4.( 34)   5.( 35)   6.( 36)   7.( 37)   8.( 38)   9.( 39)  10.( 40)  11.( 41)  12.( 42)  13.( 43)  14.( 44)  15.( 45)  16.( 46)  17.( 47)  18.( 48)  19.( 49)  20.( 50)  21.(100) Finish       
 1. Herdová Viktória     00:24:38 10:07:34 00:01:00 1 00:02:03 2 00:03:21 1 00:03:56 1 00:04:50 1 00:05:26 1 00:07:21 1 00:09:29 1 00:10:44 1 00:11:17 1 00:11:59 1 00:13:15 1 00:14:15 1 00:14:44 1 00:16:21 1 00:18:32 1 00:19:49 1 00:21:37 1 00:22:16 1 00:23:30 1 00:24:23 1 00:24:38 1 00:24:38
    4 EBB7852          W       00:01:00 1 00:01:03 2 00:01:18 1 00:00:35 1 00:00:54 1 00:00:36 1 00:01:55 2 00:02:08 1 00:01:15 1 00:00:33 1 00:00:42 2 00:01:16 1 00:01:00 1 00:00:29 1 00:01:37 1 00:02:11 1 00:01:17 1 00:01:48 3 00:00:39 1 00:01:14 1 00:00:53 1 00:00:15 2
                          00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00  
 2. Szalai Éva        00:26:42 10:15:16 00:01:00 1 00:01:59 1 00:03:25 2 00:04:05 2 00:04:59 2 00:05:52 2 00:07:40 2 00:10:13 2 00:11:32 2 00:12:05 2 00:12:30 2 00:13:59 2 00:15:04 2 00:15:43 2 00:17:38 2 00:19:59 2 00:21:52 2 00:23:31 2 00:24:15 2 00:25:34 2 00:26:29 2 00:26:42 2 00:26:42
    2 GYTK           W       00:01:00 1 00:00:59 1 00:01:26 2 00:00:40 2 00:00:54 1 00:00:53 3 00:01:48 1 00:02:33 2 00:01:19 2 00:00:33 1 00:00:25 1 00:01:29 2 00:01:05 2 00:00:39 2 00:01:55 2 00:02:21 2 00:01:53 3 00:01:39 2 00:00:44 2 00:01:19 2 00:00:55 2 00:00:13 1
                          00:00   -00:04    00:08    00:05    00:00    00:17   -00:07    00:25    00:04    00:00   -00:17    00:13    00:05    00:10    00:18    00:10    00:36   -00:09    00:05    00:05    00:02   -00:02  
 3. Polónyiová Darina    00:28:52 10:08:52 00:01:00 1 00:02:10 3 00:03:47 3 00:04:28 3 00:05:23 3 00:06:05 3 00:08:20 3 00:10:54 3 00:12:28 3 00:13:02 3 00:13:53 3 00:15:28 3 00:16:48 3 00:17:29 3 00:19:35 3 00:22:20 3 00:23:59 3 00:25:22 3 00:26:06 3 00:27:31 3 00:28:35 3 00:28:52 3 00:28:52
    8 VZA Žilina        W       00:01:00 1 00:01:10 3 00:01:37 3 00:00:41 3 00:00:55 3 00:00:42 2 00:02:15 3 00:02:34 3 00:01:34 3 00:00:34 3 00:00:51 3 00:01:35 3 00:01:20 3 00:00:41 3 00:02:06 3 00:02:45 3 00:01:39 2 00:01:23 1 00:00:44 2 00:01:25 3 00:01:04 3 00:00:17 3
                          00:00    00:07    00:19    00:06    00:01    00:06    00:20    00:26    00:19    00:01    00:09    00:19    00:20    00:12    00:29    00:34    00:22   -00:25    00:05    00:11    00:11    00:02  
Ideal time:                   00:01:00  00:00:59  00:01:18  00:00:35  00:00:54  00:00:36  00:01:48  00:02:08  00:01:15  00:00:33  00:00:25  00:01:16  00:01:00  00:00:29  00:01:37  00:02:11  00:01:17  00:01:23  00:00:39  00:01:14  00:00:53  00:00:13  00:23:43

OPEN Course (3): 14 KP 2.8 km ^

 # Name           Result  Start    1.( 42)   2.( 43)   3.( 44)   4.( 48)   5.( 33)   6.( 34)   7.( 47)   8.( 36)   9.( 39)  10.( 45)  11.( 37)  12.( 50)  13.( 41)  14.(100) Finish       
 1. Chladný Martin      00:11:49 10:06:23 00:01:00 1 00:01:50 2 00:02:17 2 00:03:01 1 00:04:07 1 00:04:36 1 00:05:22 1 00:06:11 1 00:07:13 1 00:08:23 1 00:09:59 1 00:10:44 1 00:11:23 1 00:11:38 1 00:11:49 1 00:11:49
   20 LO Mladosť        OPEN     00:01:00 1 00:00:50 2 00:00:27 2 00:00:44 2 00:01:06 3 00:00:29 2 00:00:46 5 00:00:49 1 00:01:02 1 00:01:10 3 00:01:36 1 00:00:45 4 00:00:39 2 00:00:15 2 00:00:11 3
                          00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00    00:00  
 2. Chladný Matej       00:12:23 10:05:50 00:01:00 1 00:02:22 7 00:02:49 5 00:03:40 2 00:04:42 2 00:05:10 2 00:05:43 2 00:06:50 2 00:08:01 2 00:09:09 2 00:10:50 2 00:11:22 2 00:12:00 2 00:12:13 2 00:12:23 2 00:12:23
   19 LO Mladosť        OPEN     00:01:00 1 00:01:22 7 00:00:27 2 00:00:51 4 00:01:02 1 00:00:28 1 00:00:33 3 00:01:07 2 00:01:11 2 00:01:08 2 00:01:41 3 00:00:32 2 00:00:38 1 00:00:13 1 00:00:10 2
                          00:00    00:32    00:00    00:07   -00:04   -00:01   -00:13    00:18    00:09   -00:02    00:05   -00:13   -00:01   -00:02   -00:01  
 3. Sedliačik Ivan      00:15:05 10:07:54 00:01:00 1 00:01:40 1 00:02:03 1 00:04:24 4 00:05:52 4 00:06:31 4 00:07:00 3 00:08:14 3 00:09:33 3 00:10:57 3 00:12:47 3 00:13:50 3 00:14:34 3 00:14:54 3 00:15:05 3 00:15:05
   22 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:00:40 1 00:00:23 1 00:02:21 11 00:01:28 5 00:00:39 4 00:00:29 2 00:01:14 3 00:01:19 3 00:01:24 4 00:01:50 4 00:01:03 6 00:00:44 4 00:00:20 3 00:00:11 3
                          00:00   -00:10   -00:04    01:37    00:22    00:10   -00:17    00:25    00:17    00:14    00:14    00:18    00:05    00:05    00:00  
 4. Zelenčík Ján       00:18:12 10:35:06 00:01:00 1 00:02:19 6 00:02:46 4 00:07:15 11 00:08:18 9 00:08:49 9 00:09:16 7 00:11:11 7 00:13:59 8 00:14:59 5 00:16:35 4 00:17:06 4 00:17:49 4             00:18:12
   37 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:19 6 00:00:27 2 00:04:29 12 00:01:03 2 00:00:31 3 00:00:27 1 00:01:55 6 00:02:48 9 00:01:00 1 00:01:36 1 00:00:31 1 00:00:43 3            
                          00:00    00:29    00:00    03:45   -00:03    00:02   -00:19    01:06    01:46   -00:10    00:00   -00:14    00:04              
 5. Sedliačiková Petra    00:19:52 10:11:13 00:01:00 1 00:02:02 3 00:02:33 3 00:04:10 3 00:05:33 3 00:06:17 3 00:07:00 3 00:09:44 4 00:12:59 4 00:14:35 4 00:17:27 5 00:18:11 5 00:19:16 5 00:19:39 4 00:19:52 4 00:19:52
   23 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:02 3 00:00:31 5 00:01:37 7 00:01:23 4 00:00:44 5 00:00:43 4 00:02:44 12 00:03:15 12 00:01:36 5 00:02:52 5 00:00:44 3 00:01:05 6 00:00:23 6 00:00:13 5
                          00:00    00:12    00:04    00:53    00:17    00:15   -00:03    01:55    02:13    00:26    01:16   -00:01    00:26    00:08    00:02  
 6. Kuzmin Jelisej      00:23:31 10:13:59 00:01:00 1 00:02:27 8 00:03:50 8 00:04:55 5 00:07:22 7 00:08:39 7 00:09:39 8 00:11:22 8 00:13:10 5 00:16:15 7 00:19:58 6 00:21:14 6 00:22:38 6 00:23:13 5 00:23:31 5 00:23:31
   33 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:27 8 00:01:23 9 00:01:05 6 00:02:27 8 00:01:17 11 00:01:00 10 00:01:43 4 00:01:48 4 00:03:05 10 00:03:43 8 00:01:16 7 00:01:24 11 00:00:35 10 00:00:18 9
                          00:00    00:37    00:56    00:21    01:21    00:48    00:14    00:54    00:46    01:55    02:07    00:31    00:45    00:20    00:07  
 7. Trenčan Miňo       00:23:32 10:13:58 00:01:00 1 00:02:30 9 00:03:52 9 00:04:55 5 00:07:26 8 00:08:42 8 00:09:46 9 00:11:30 9 00:13:21 6 00:16:25 8 00:20:01 7 00:21:20 7 00:22:42 7 00:23:15 6 00:23:32 6 00:23:32
   13 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:30 9 00:01:22 8 00:01:03 5 00:02:31 9 00:01:16 10 00:01:04 11 00:01:44 5 00:01:51 5 00:03:04 9 00:03:36 7 00:01:19 8 00:01:22 10 00:00:33 9 00:00:17 7
                          00:00    00:40    00:55    00:19    01:25    00:47    00:18    00:55    00:49    01:54    02:00    00:34    00:43    00:18    00:06  
 8. Sedliačiková Michaela   00:25:59 10:10:19 00:01:00 1 00:02:13 4 00:03:12 7 00:05:14 9 00:06:58 6 00:07:52 6 00:08:46 6 00:11:03 6 00:14:08 9 00:15:57 6 00:20:51 8 00:24:28 9 00:25:21 8 00:25:50 7 00:25:59 7 00:25:59
   15 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:13 4 00:00:59 7 00:02:02 10 00:01:44 6 00:00:54 7 00:00:54 7 00:02:17 8 00:03:05 11 00:01:49 6 00:04:54 12 00:03:37 12 00:00:53 5 00:00:29 7 00:00:09 1
                          00:00    00:23    00:32    01:18    00:38    00:25    00:08    01:28    02:03    00:39    03:18    02:52    00:14    00:14   -00:02  
 9. Patrášová Ella Michaela  00:26:12 10:04:13 00:01:00 1 00:02:44 10 00:04:34 10 00:05:13 8 00:08:54 10 00:09:48 10 00:10:47 10 00:13:09 10 00:15:23 10 00:17:14 9 00:21:04 9 00:24:24 8 00:25:36 9 00:25:56 8 00:26:12 8 00:26:12
   17 HBB0951          OPEN     00:01:00 1 00:01:44 10 00:01:50 11 00:00:39 1 00:03:41 11 00:00:54 7 00:00:59 9 00:02:22 10 00:02:14 6 00:01:51 7 00:03:50 9 00:03:20 11 00:01:12 7 00:00:20 3 00:00:16 6
                          00:00    00:54    01:23   -00:05    02:35    00:25    00:13    01:33    01:12    00:41    02:14    02:35    00:33    00:05    00:05  
10. Patráš Igor        00:26:30 10:03:58 00:01:00 1 00:02:58 11 00:04:45 11 00:05:29 10 00:09:07 11 00:10:06 11 00:11:04 11 00:13:13 11 00:15:27 11 00:17:25 10 00:21:26 10 00:24:41 10 00:25:53 10 00:26:13 9 00:26:30 9 00:26:30
   21 HBBxxx1          OPEN     00:01:00 1 00:01:58 11 00:01:47 10 00:00:44 2 00:03:38 10 00:00:59 9 00:00:58 8 00:02:09 7 00:02:14 6 00:01:58 8 00:04:01 10 00:03:15 10 00:01:12 7 00:00:20 3 00:00:17 7
                          00:00    01:08    01:20    00:00    02:32    00:30    00:12    01:20    01:12    00:48    02:25    02:30    00:33    00:05    00:06  
11. Sedliačiková Katka    00:26:57 10:10:26 00:01:00 1 00:02:14 5 00:03:07 6 00:05:08 7 00:06:57 5 00:07:48 5 00:08:38 5 00:10:57 5 00:13:53 7 00:20:41 11 00:23:47 11 00:24:42 11 00:26:01 11 00:26:31 10 00:26:57 10 00:26:57
   16 Narnia          OPEN     00:01:00 1 00:01:14 5 00:00:53 6 00:02:01 9 00:01:49 7 00:00:51 6 00:00:50 6 00:02:19 9 00:02:56 10 00:06:48 12 00:03:06 6 00:00:55 5 00:01:19 9 00:00:30 8 00:00:26 11
                          00:00    00:24    00:26    01:17    00:43    00:22    00:04    01:30    01:54    05:38    01:30    00:10    00:40    00:15    00:15  
12. Pompurová Kamilka     00:36:13 10:24:18 00:01:00 1 00:03:25 12 00:06:28 12 00:08:28 12 00:13:17 12 00:15:28 12 00:17:33 12 00:20:08 12 00:22:22 12 00:26:00 12 00:30:48 12 00:32:30 12 00:34:59 12 00:35:48 11 00:36:13 11 00:36:13
   34 TBBxxx1          OPEN     00:01:00 1 00:02:25 12 00:03:03 12 00:02:00 8 00:04:49 12 00:02:11 12 00:02:05 12 00:02:35 11 00:02:14 6 00:03:38 11 00:04:48 11 00:01:42 9 00:02:29 12 00:00:49 11 00:00:25 10
                          00:00    01:35    02:36    01:16    03:43    01:42    01:19    01:46    01:12    02:28    03:12    00:57    01:50    00:34    00:14  
Ideal time:                   00:01:00  00:00:40  00:00:23  00:00:39  00:01:02  00:00:28  00:00:27  00:00:49  00:01:02  00:01:00  00:01:36  00:00:31  00:00:38  00:00:13  00:00:09  00:10:37

ROZPRAVKA Course (4): 7 KP 1.0 km ^

 # Name           Result  Start    1.( 42)   2.( 39)   3.( 44)   4.( 36)   5.( 47)   6.( 34)   7.( 50) Finish       
 1. Lipovský ?        00:10:18 10:01:32 00:01:00 2 00:04:32 5                                     00:10:18
   31 Drviči          ROZPRAVK   00:01:00 2 00:03:32 8             00:01:35 5 00:01:02 2 00:00:46 1 00:01:21 1
                          00:00    00:00                00:00    00:00    00:00    00:00  
 2. Štrba Maxim        00:10:53 10:04:29 00:09:47 11                                           00:10:53
   30 Maratónček II.      ROZPRAVK   00:09:47 11                                          
                          08:47                                            
 3. Lipovský ?        00:11:11 10:02:55 00:09:34 10                                           00:11:11
   25 Miesiči          ROZPRAVK   00:09:34 10                                          
                          08:34                                            
 4. Škarvadová Nina      00:12:22 11:13:20 00:02:03 5 00:04:07 3 00:05:15 3 00:06:44 3 00:07:54 1 00:09:33 1 00:10:34 1 00:12:22 1 00:12:22
   38 Wings           ROZPRAVK   00:02:03 5 00:02:04 4 00:01:08 4 00:01:29 3 00:01:10 1 00:01:39 6 00:01:01 2 00:01:48 5
                          01:03   -01:28         -04:05   -00:25    00:37    00:15    00:27  
 5. Zelenčík Zarka      00:12:39 10:05:53 00:00:42 1 00:03:56 2 00:04:43 2 00:05:39 1 00:09:03 4                   00:12:39
   24 Banská Bystrica      ROZPRAVK   00:00:42 1 00:03:14 7 00:00:47 1 00:00:56 1 00:03:24 8             00:01:45 4
                          -00:18   -00:18         -04:38    01:49                00:24  
 6. Gajdoš Andrej       00:13:48 11:31:34 00:03:37 8 00:05:33 7 00:06:37 6 00:08:00 5 00:09:29 5 00:10:32 4 00:12:15 3 00:13:48 2 00:13:48
   41 CK Malachov        ROZPRAVK   00:03:37 8 00:01:56 3 00:01:04 3 00:01:23 2 00:01:29 3 00:01:03 3 00:01:43 5 00:01:33 2
                          02:37   -01:36         -04:11   -00:06    00:01    00:57    00:12  
 7. Gajdoš Oliver       00:13:58 11:31:22 00:03:31 7 00:05:41 8 00:06:42 7 00:08:13 6 00:09:38 6 00:10:38 5 00:12:24 4 00:13:58 3 00:13:58
   40 CK Malachov        ROZPRAVK   00:03:31 7 00:02:10 6 00:01:01 2 00:01:31 4 00:01:25 2 00:01:00 1 00:01:46 6 00:01:34 3
                          02:31   -01:22         -04:03   -00:10   -00:02    01:00    00:13  
 8. Filip Matúš        00:14:04 11:26:30 00:02:33 6 00:04:17 4 00:05:25 4 00:07:21 4 00:08:55 3 00:10:28 3 00:12:03 2 00:14:04 4 00:14:04
   39 CB            ROZPRAVK   00:02:33 6 00:01:44 2 00:01:08 4 00:01:56 6 00:01:34 4 00:01:33 5 00:01:35 4 00:02:01 6
                          01:33   -01:48         -03:38   -00:01    00:31    00:49    00:40  
 9. Kováčová Michaela     00:15:06 10:33:11 00:03:37 8 00:05:11 6 00:06:36 5 00:08:46 7 00:10:27 7 00:11:43 6 00:12:47 6 00:15:06 5 00:15:06
   36 Katka team        ROZPRAVK   00:03:37 8 00:01:34 1 00:01:25 7 00:02:10 7 00:01:41 6 00:01:16 4 00:01:04 3 00:02:19 7
                          02:37   -01:58         -03:24    00:06    00:14    00:18    00:58  
10. Faboková Viktória     00:15:24 10:08:10 00:13:32 14                                           00:15:24
   28 Maratónček I.       ROZPRAVK   00:13:32 14                                          
                          12:32                                            
11. Fabok Hynek        00:15:30 10:08:13 00:13:22 13                                           00:15:30
   29 Maratónček I.       ROZPRAVK   00:13:22 13                                          
                          12:22                                            
12. Trenčan Maťko       00:15:34 10:13:55 00:01:00 2 00:03:05 1 00:04:26 1 00:06:13 2 00:08:37 2 00:10:24 2 00:12:42 5 00:15:34 6 00:15:34
   32 Zmokliny         ROZPRAVK   00:01:00 2 00:02:05 5 00:01:21 6 00:01:47 5 00:02:24 7 00:01:47 7 00:02:18 7 00:02:52 8
                          00:00   -01:27         -03:47    00:49    00:45    01:32    01:31  
13. Faboková Stella      00:15:35 10:08:09 00:12:34 12                                           00:15:35
   27 Maratónček I.       ROZPRAVK   00:12:34 12                                          
                          11:34                                            
14. Harazínová Martina    00:33:27 10:39:05 00:01:00 2 00:07:04 9 00:11:48 8 00:16:52 8 00:21:47 8 00:25:00 7 00:29:25 7 00:33:27 7 00:33:27
   35 Sodorské rušne      ROZPRAVK   00:01:00 2 00:06:04 9 00:04:44 8 00:05:04 8 00:04:55 9 00:03:13 8 00:04:25 8 00:04:02 9
                          00:00    02:32         -00:30    03:20    02:11    03:39    02:41  
Ideal time:                   00:00:42  00:01:34  00:00:47  00:00:56  00:01:10  00:01:00  00:00:46  00:01:21  00:08:16


© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 10.1.2016 13:05:39 Slavia Ekonom BB