Organizátor pretekov

Organizátorom pretekov je klub ŠK HADVEO Banská Bystrica:

ŠK HADVEO Banská Bystrica
Gorkého 35
974 03 Banská Bystrica
IČO: 42001641
ČÚ: 2628099113/1100

email: hadveo@hadveo.sk
web: www.hadveo.sk
tel: +421-905-522144


marathon BB
Cinema + iontové nápoje


Obec Malachov